Viminacium - Mauzolej

Viminacium - Mauzolej

Mauzolej je kvadratne osnove dimenzija 20 x 20 metara. Zidan je od kamenih blokova i kvadera i ukrašen stubovima. U središnjem delu mauzoleja nalazi se centralna gradjevina dimenzija 5 x 5 metara koja je zidana od zelenog škriljca zalivenog malterom. Na uglovima objekata su kameni postamenti koji su nosili stubove. U centralnom delu ovog objekta nalazi se grobnica. Pokojnik je spaljen na licu mesta i na tom mestu je izradjena posebna drvena konstukcija koja je nosila telo pokojnika. Veoma je interesantno da je posle sahrane i nabačenog tankog sloja zemlje od nekoliko centimetara, ceo prostor zatvoren kamenom i veoma obogaćenim krečnim malterom. Ovaj način sahrane poznat kao bustum, iako poznat iz literature veoma retko se nalazi. Pogotovo je izuzetan u uslovima kada postoji mauzolej. Ličnost koja je sahranjena na ovom mestu izaziva posebno uzbudjenje. Sa sigurnošću možemo da kažemo da je na ovom mestu sahranjena, odnosno spaljena osoba koja je u rimskoj hijerarhiji zauzimala izuzetno visoko mesto. Osteološki materijal iz mauzoleja predat je na DNK analizu. Mauzolej je opljačkan najverovatnije odmah posle 312 godine, posle Milanskog edikta i njegovi kvaderi i stubovi su korišćeni sa gradnju grobnica iz IV veka. U neposrednoj blizini mesta spaljivanja, u okviru mauzoleja nadjeno je dvadesetak zlatnih predmeta među kojima i pozlaćena fibula, odnosno kopča.

Viminacijum - Rimski grad i utvrđenje

Drmno, Serbia

Photo by Denis Daničić Copyright 2013

EXIF

Focal Length: 14 mm
Exposure: 1/60 sec
Aperture: f 8
ISO: 400

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Viminacium - Mauzolej

Viminacium - Mauzolej

Mauzolej je kvadratne osnove dimenzija 20 x 20 metara. Zidan je od kamenih blokova i kvadera i ukrašen stubovima. U središnjem delu mauzoleja nalazi se centralna gradjevina dimenzija 5 x 5 metara koja je zidana od zelenog škriljca zalivenog malterom. Na uglovima objekata su kameni postamenti koji su nosili stubove. U centralnom delu ovog objekta nalazi se grobnica. Pokojnik je spaljen na licu mesta i na tom mestu je izradjena posebna drvena konstukcija koja je nosila telo pokojnika. Veoma je interesantno da je posle sahrane i nabačenog tankog sloja zemlje od nekoliko centimetara, ceo prostor zatvoren kamenom i veoma obogaćenim krečnim malterom. Ovaj način sahrane poznat kao bustum, iako poznat iz literature veoma retko se nalazi. Pogotovo je izuzetan u uslovima kada postoji mauzolej. Ličnost koja je sahranjena na ovom mestu izaziva posebno uzbudjenje. Sa sigurnošću možemo da kažemo da je na ovom mestu sahranjena, odnosno spaljena osoba koja je u rimskoj hijerarhiji zauzimala izuzetno visoko mesto. Osteološki materijal iz mauzoleja predat je na DNK analizu. Mauzolej je opljačkan najverovatnije odmah posle 312 godine, posle Milanskog edikta i njegovi kvaderi i stubovi su korišćeni sa gradnju grobnica iz IV veka. U neposrednoj blizini mesta spaljivanja, u okviru mauzoleja nadjeno je dvadesetak zlatnih predmeta među kojima i pozlaćena fibula, odnosno kopča.

Viminacijum - Rimski grad i utvrđenje

Drmno, Serbia

Photo by Denis Daničić Copyright 2013

EXIF

Focal Length: 14 mm
Exposure: 1/60 sec
Aperture: f 8
ISO: 400

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)