Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zaovine i po svom nastanku je veštačko. Nastalo je u periodu od 1975. do 1983. godine, kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik (958 m nmv). Pri najvišem vodostaju, površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881.5 m. Najveća dubina je oko 110 metara. Jezero dopunjavaju dva potoka Konjska reka i Beli Rzav.

Jezero je akumulacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“ u Perućcu sa kojom je povezano vertikalnim cevovodom. U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane dok se u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero. Zbog toga nivo jezera dosta osciluje. Voda je veoma čista te uz malu preradu u postrojenjima za preradu vode koristi se za piće. Jezero se koristi i za uzgoj pastrmki. Leti ima kupača na neuređenim plažama. U blizini nasute brane je i mesto gde je Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, kao i srednjovekovno utvrđenje Grad.

Zaovinsko jezero, Wikipedia

Photo by Denis Daničić Copyright 2013

EXIF

Focal Length: 50 mm
Exposure: 1/400 sec
Aperture: f 9
ISO: 200

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zaovine i po svom nastanku je veštačko. Nastalo je u periodu od 1975. do 1983. godine, kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik (958 m nmv). Pri najvišem vodostaju, površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881.5 m. Najveća dubina je oko 110 metara. Jezero dopunjavaju dva potoka Konjska reka i Beli Rzav.

Jezero je akumulacija reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“ u Perućcu sa kojom je povezano vertikalnim cevovodom. U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane dok se u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero. Zbog toga nivo jezera dosta osciluje. Voda je veoma čista te uz malu preradu u postrojenjima za preradu vode koristi se za piće. Jezero se koristi i za uzgoj pastrmki. Leti ima kupača na neuređenim plažama. U blizini nasute brane je i mesto gde je Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, kao i srednjovekovno utvrđenje Grad.

Zaovinsko jezero, Wikipedia

Photo by Denis Daničić Copyright 2013

EXIF

Focal Length: 50 mm
Exposure: 1/400 sec
Aperture: f 9
ISO: 200

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)